Reklama
 
Blog | Tomáš Kolský

Nabíl Šáas mluví o Československé iniciativě

O Československu se v libanonské televizi zas tak často nemluví, teď o něm promluvil Nabíl Šáas, který zastupuje hnutí Fatáh v zahraničí. Pojďme si poslechnout, co říkal.

V libanonské televizi ANB se mluvilo samozřejmě o zářijovém plánu na schválení palestinského státu v OSN. Ministr zahraničí hnutí Fatáh se konečně rozpovídal o podobě budoucího palestinského státu a o jednáních, které kolem něho probíhají bez přítomnosti médií.

 

Reklama

„Francouzská iniciativa proměnila formulaci židovského státu do podoby, která je pro nás taktéž nepřijatelná: „Dva státy pro dva národy.“ Řekl zástupce Palestinců a pokračoval: „Dnes je možné Izrael popsat jako jeden stát pro dva národy, zatímco my jsme stát pro jeden národ. Záležitost dvou států pro dva národy je ovšem pojímána tak, že židovský národ je tam a palestinský národ tady, a to my nikdy nepřijmeme. Ani jako součást francouzské iniciativy, ani jako součást americké iniciativy. Neobětujeme půldruhého milionu Palestinců s izraelským občanstvím, kteří žijí uvnitř hranic z roku 1948, ani nikdy nepřijmeme formulaci, která by bránila palestinským uprchlíkům v návratu do jejich země. To nepřijmeme, ať už je to formulováno v iniciativě francouzské, americké nebo československé.“

Klíčovou otázkou ovšem je, o jaké Československé iniciativě se tu vlastně mluví? Dneska už neexistuje ani Československo, natož aby existovala nějaká Československá iniciativa pro palestinský stát. Ledaže by si ministr zahraničí Fatáhu před svými arabskými bratry chtěl vzít příklad z historie. Nejen Izrael, ale také Československo bylo požádáno svými sousedy, aby v zájmu zachování míru odstoupilo části svého území, a také v případě Československa bylo požadováno, aby zůstalo mnohonárodním státem, ačkoli na odstoupených územích žádná tolerance nepřipadala v úvahu. Šlo přece o jednu říši pro jeden národ. V září 1938 bylo každému jasné, že postavení Čechů (a to už vůbec nemluvím o Židech), bude v odstoupených Sudetech žalostné.

Těžko se v září 2011 bude někdo vymlouvat, že nevěděl, o čem se vlastně hlasuje, a že ho nenapadlo, že ten palestinský stát bude netolerantní.

A ať laskavě nikdo nevykládá, že Palestinci jsou porobený národ. Nejsou. Srovnání s Československem tentokrát nepřinesl izraelský premiér, ale palestinský Arab, který aspiruje na funkci ministra zahraničí.